PANEL ROLETY

Elegantní a moderní systém zatemnění oken, zvláště vhodný pro velké plochy. Posuvné panely lze provést ručně klikou nebo řetězec nebo snadno instalovatelné ovládacími prvky. Římsa tím, že od 2 do 5 stop, takže dostatek příležitostí nastavení panelu: na jedné nebo obou stranách, symetrické nebo asymetrické v jiném systému. Pomocí látkové rolety, skládání konečný vzhled je velmi snadné a atraktivní.