BLIND FLUSH

Systému, který se používá zejména v nových budovách, ale také v již existujících objektech (po provedení potřebných změn v překladu). Poskytuje optimální řešení pro projektanty a stavebníky.

Žaluzie na splachování splynout s fasádou budovy a tvoří její nedílnou součást. Čelo válce případu je také základem pro jakékoli úpravy materiálu (např. omítka nebo slínek), takže v případě, stane zanedbatelnou část fasády budovy. Tento systém zajišťuje dokonalou tepelnou a zvukovou izolaci, protože uzavření otvoru nezasahuje do konstrukce oken a dveří, překladů, a proto nemá vliv na energetickou bilanci budovy.

Splachování, nabízíme i verzi s čistým przeciwinsektową, že v teplém počasí, kromě výše uvedených výhod, umožňuje uživateli účinnou ochranu před hmyzem při zachování toku světla a čerstvého vzduchu do vnitřní.


Montáž a instalace kompletních splachovacích okenice na speciálně připravené dutiny překladů a architektonické čistoty exteriéru a interiéru budovy. Viditelné prvky (hliníkové dno krabice a příručky), může být uzavřeno na barevný vzhled fasád a okenních rámů.